SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

Manisa denilince ilk aklınıza gelecek olan ve manisaya geldiğinizde arkasında koskoca büyük bir dağla karşılaşırsınız

Spil Dağı 1969 yılında milli park ilan edilmiştir. Milli Parkı jeolojik, morfolojik, arkeolojik ve mitolojik özelliklerinin yanı sıra, dağcılık sporuna uygun ve önemli bir rekreasyon alanıdır.

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

Mitolojide Kybele, Niobe, Tantalos ve Pandereos ile ilgili öykülerde adı geçen Spil Dağı'nın eteklerinde Tantal Kalesi kalıntıları, bereket tanrıçası Kybele'nin rölyefi, Niobe Ağlayan Kaya ve Bizans Dönemi'nden kalma Magnesia Kalesi'nin kalıntıları yer almaktadırlar. Dağın en ünlü bitkisi kümeler halinde yetişen Spil ya da Manisa Lalesi adıyla anılan lalelerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'a götürülmüş ve bir döneme adını vermiştir.

Panoramik yönden çeşitlilik arz eden Spil Dağı'nın değişik yerlerinden Manisa'nın kuşbakışı manzarasını, İzmir Körfezi'ni ve Yunt Dağları ile Aliağa Körfezi'ni görmek mümkündür.
1995 yılında turizm merkezi ilan edilen ve milli parkın asıl gelişim bölgesi olan Atalanı Mevkii'nde dağ evleri, piknik - oyun alanları, bir kır kahvesi ve lokanta bulunmaktadır. Günübirlik kullanımın yanısıra, ziyaretçilerin Atalanı'ndaki kamp yerinde kendi çadır ve karavanlarıyla kalmaları veya rezervasyon yaptırmak suretiyle dağ evlerinde konaklamaları mümkündür.

Ayrıca yine bu alanda bulunan, toplam 128 yatak kapasiteli dağ evlerinde de, önceden rezervasyon yaptırmak suretiyle dört mevsim kalınabilmektedir.

NİOBE (AĞLAYAN KAYA)

NİOBE (AĞLAYAN KAYA)

Şehrin güneyinde yükselen Spil Dağı'nın mekan olduğu öykülerden biri de Niobe'ye aittir. Tantalos'un kızı olan Niobe Manisa'da doğmuş, yine efsaneye göre tanrıça Leto ile birlikte çocuklukları bu yörede geçmiştir. Daha sonra Thebai Kralı Amphion ile evlenen Niobe'nin, yedi kız, yedi erkek olmak üzere 14 çocuğu olur. Çocukluk arkadaşı ve Zeus'un eşi Leto'nun ise Apollon ve Artemis olmak üzere iki çocuğu vardır.

Her fırsatta çocukları ile gururlanan Niobe'nin, kendisinin çok çocuğu olduğunu, Leto'nun ise sadece iki çocuğunun olduğunu söylemesi tanrıça Leto'yu öfkelendirir ve çocuklarından Niobe'yi cezalandırmalarını ister. Niobe'nin bütün çocukları, Apollon ve Artemis'in oklarıyla öldürülürler. Niobe, çocuklarının cesetleri başında günlerce ağlar. Sonunda tanrı Zeus, Niobe'nin haline acır ve ızdırabına son vermek için onu Spil Dağı eteklerinde taş haline getirir.


Karaköy semti Çaybaşı Mevkii'nde kadın başı şeklindeki bu kayanın göz çukuru şeklindeki girintilerinden yakın zamana kadar sızan su damlaları Niobe'nin gözyaşları olarak yorumlanır ve halk arasında "Ağlayan Kaya" adıyla anılırdı.Yakından bakıldığında doğal bir kaya oluşumu, batı yönünde biraz uzaklaşılarak bakıldığında ise kadın başı şeklinde görünen bu kaya en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

PERİ BACALARI
PERİ BACALARI

Kula ve çevresi, volkanik orijinli jeolojik yapı arz etmektedir. Burgaz Mevkii'nde Gediz Nehri'nin üst kısmında, ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgar ve erozyon neticesinde oluşmuş, peri bacaları görünümlü doğal oluşumlar görülür. Gediz Vadisi içinde, pastel tonlarda görkemli bir peyzaj oluşturan Peri bacalarına Kula – Ankara yolu üzerinde bulunan Gediz Köprüsü'nden sapılan bir yolla ulaşılır. İlçeye uzaklığı yaklaşık 18 km'dir.

KULA VOLKANLARI

Kula yöresinde volkanik etkinlikler dördüncü zamanın başlarına kadar sürmüş ve genç volkanlar oluşmuştur. Sönmüş küçük volkanların bulunduğu bu alanda, çeşitli dönemlerde püskürmeler olmuş ve lav akıntıları çevreye yayılmıştır. Bu özelliğinden dolayı tarihte Kula ve çevresine Yanık Ülke (Katakaumene) denilmiştir. İzmir – Ankara yolu üzerinden de izlenebilen volkanik tepelerin en büyükleri Sandal ve Kara Divlit'tir.

MESİRE YERLERİ

Sultan (Kiraz ) Yaylası


Manisa'nın güneybatısında, Spil Dağı'na çıkarken sağa ayrılan bir yolla ulaşılan yayla, Manisa'ya 14 km mesafededir. Kiraz bahçeleri, çam ağaçları, soğuk suyu ve serin havası ile kente yakın piknik yapılabilecek alanlardan biridir.Yazları hayli sıcak geçen bölgede, Osmanlı döneminde kentte hüküm süren şehzadeler ile yakınlarının yılın bir kısmını burada geçirmeleri nedeniyle "Sultan Yaylası" adıyla anılmaktadır.

Süreyya Ormaniçi Dinlenme Yeri

Manisa-İzmir karayolu üzerinde, Manisa'ya 8 km, İzmir'e 22 km uzaklıktadır. Restorant, büfe, piknik ve oyun alanlarının yer aldığı, toplam 5 hektarlık bir alan üzerine kurulu, günübirlik kullanıma yönelik bir yerdir. Ulaşım kolaylığı ve yol üzeri oluşu nedeniyle, bahar ve yaz ayları yoğun olmak üzere, yıl boyu kullanılan bir rekreasyon alanıdır.

Akpınar

Manisa- Turgutlu yolu üzerinde, Manisa'ya 7 km uzaklıktadır. Spil Dağı eteklerinde, yolun kenarında yer alan Akpınar, kente yakınlığı nedeni ile geçmişte rağbet gören piknik alanlarından biriydi. Az yukarıda, Spil Dağı'nın Gediz Ovası'na bakan kuzey eteklerinde Kybele bereket tanrıçasının rölyefi bulunmaktadır. Şu anda Manisa Belediyesi'nin su kaynakları ve koruma alanı konumundadır.

Mevlevihane Ormaniçi Dinlenme ve (Poligon) Trap Alanı

Spil Dağı'nın Manisa'ya bakan eteklerinde, şehir merkezinden 3 km'lik bir yolla ulaşılan, milli park yolu üzerindeki Mevlevihane, günübirlik kullanıma yönelik büfe, ocak, piknik ve oyun alanları, içme suyu imkanlarına sahip 12 hektarlık bir piknik alanıdır. 1369 yılında Saruhanoğulları'ndan İshak Çelebi tarafından yaptırılmış Mevlevihane'nin yakınında bulunması nedeniyle bu ad ile anılmaktadır.
Mevlevihane'den orman içinde yapılacak kısa bir yürüyüşle veya araçla da ulaşılabilen Trap-Skeet Atış alanındaki "Vali Parkı" adıyla anılan parkta, 200 kişilik kapalı restorant, piknik alanları, 2 atış poligonu ve bir tenis kortu mevcuttur.

Çınarlı Çeşme

Manisa Merkez ilçeye bağlı Osmancalı yolu üzerindedir. Manisa'ya 26 km uzaklıkta bulunan piknik yerinde orman örtüsünün yanı sıra içme suyu ve tuvalet mevcuttur.

Çağlak Deresi

Manisa'ya 56 km kadar mesafede, Akhisar İlçesi'nin kuzeydoğusundaki Kargın Köyü yakınlarındadır. Çağlak Deresi'nin geçtiği çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı mesire yerinde, her yıl Mayıs ayının ilk ya da ikinci haftasında, yerel nitelikteki Çağlak Festivali gerçekleştirilmektedir.

Süleymanlı Çamlığı

Akhisar- Kırkağaç karayolunun 12. km'sinde Süleymanlı Kasabası yakınlarında, zengin orman örtüsüne sahip, içme suyu ve tuvaleti olan bir piknik alanıdır.

Güldürdek

Demirci'ye 22 km uzaklıkta, Söğütçük Köyü yolu üzerindedir. Karaçam ormanı içinde bulunan piknik alanında, 2 beton, 4 toprak gölet, kır gazinosu, oyun alanları, banklar, içme suyu ve tuvalet mevcuttur.

Marmara Gölü

Akhisar veya Salihli üzerinden, ya da Saruhanlı'ya bağlı Halit Paşa Kasabası üzerinden ulaşılabilen Marmara Gölü, Manisa'ya 63 km mesafededir. 3400 hektarlık bir alanı kaplayan göl, denizden 74 m yükseklikte ve 3-4 m derinliğindedir. Etrafı sulak çayırlar ve sazlıklarla kaplı olan gölü kuzey, güney ve batı yönlerinde çevreleyen kanallarda da görülen sık ve zengin bitki örtüsü, kuş çeşitliliğine imkan veren zengin bir doğal çevre oluşturmaktadır. Kuş türleri bakımından hayli zengin olan göl ve çevresi, su kuşları için önemli bir bölgedir. Kuğu, angıt, tepeli, karaboyunlu batağan, karabatak, çamurcun, bozdalağan, sakarmeke ve deniz kartalı yöredeki önemli örneklerdendir.