Geceleri neden yatak odasına çiçek konulmaz?

Yeryüzündeki canlı varlıklardan olan bitkiler de solunum yaparlar. Bitki, kendine
besin yapmak üzere gündüzleri yaprakları vasıtasıyla havadan karbondioksit alır.
Günes ısığının yardımıyla topraktan aldığı madensel tuzları da birlestirerek bunu
besine dönüstürür. Bu kimyasal olaya "fotosentez" denir. Bitki, gündüz solunum
yaparken çıkardığı karbondioksitin bir kısmını fotosentez için yeniden alır.
Geceleri ise fotosentez olmadığı için, çıkardığı karbondioksiti harcayamaz. Bu
bakımdan geceleyin yatak odasında çiçek bulundurmak doğru değildir.